โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองโยง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวดรุณี สารทา
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสาวปิยวรรณ โพธิ์เงิน
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายพีรพัฒน์ ปริยชานิ
ครู ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางวารี สวัสดิ์จุ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางพรรณี อาศรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายวัง อาศรมพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายสังวร เที่ยงสมพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางประเทือง อ่อนสัมพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางยุพาพร ขำดำรงเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางสาวพิสมัย เทพวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางจินดา อ่วมวิไลย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสุพัตรา ศรีวิชา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางนัทธมน คงเมือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวมานิตา ลาโภดม
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสาวกชพร ศรลัมภ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นายอรรณพ ดลวิทยากุล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองโยง

นางสุพัตรา ศรีวิชา
นางจินดา อ่วมวิไลย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]