โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034451291
นางสาวสุวิกรานต์ กาเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034451291
นางณัฎฐาพิมพ์ รัตนวัชรากร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นายธงชัย แก้ววิจิตร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางสาวกรวรรณ ชื่นมีสี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางสาวธนกานต์ ร่วมทรัพย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034451291
นางสาวภคมน บุตรมาตย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางสาวหัทยา สีสาม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นายประสงค์ เฮงมี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034451291
นางสาวเกษราภรณ์ แก้วกระจ่าง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางบุญเรือง สรรเสริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034451291
นางสาวมะลิ ถือชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034451291
นายภมร ชูคันหอม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034451291
นางสาวรุ่งนภา สุธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034451291
นางสาวมุกดาพรรณ พุฒอินถา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034451291
นางคูณชิตา เฮงมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034451291
นางสาวเกตวลี มัธทะโป
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034451291
นางสาวหนูกัน ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034451291
นายนิวัฒน์ ศรีสุดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034451291
นางสาวคุณณัฎชญาดา ทองกี่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034451291
นางสาวนพรัตน์ ชอบดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034451291

นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ์
นางสาวมะลิ ถือชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034451291 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฬาลักษณ์ ก๊กสมบูรณ์ โทรศัพท์: 086-7644589 อีเมล์: julaluck_11@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]