โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034451291
นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ์
ครู ชำนาญการ
034451291
นายพงษ์ศักดิ์ เกตุจรูญ
ครู ชำนาญการ
034451291
นางอนุสรา คุ้มสมบัติ
ครู
034451291
นางคูณชิตา เฮงมี
ครูผู้ช่วย
034451291
นางสาวรุ่งนภา สุธา
ครูผู้ช่วย
034451291

นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)

นางปรารถนา โอตตัปปะวงศ์
นางอนุสรา คุ้มสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) โทรศัพท์: 034451291 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุฬาลักษณ์ ก๊กสมบูรณ์ โทรศัพท์: 086-7644589 อีเมล์: julaluck_11@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ