โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034474636
นายธานี ประยูรอนุเทพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034474636
นางดรรชนีย์ อ้นมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034474636
นางปัทมา ประยูรอนุเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034474636
นางมานีจันทร์ เปรมประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034474636
นางสาวอาทิตา วรสุทธิ์พิศาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034474636
นางวงค์เดือน ใจหาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034474636
นายยศธนา พรมมาโฮม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034474636
นางสาวปริยาภัทร ประจันบาล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034474636
นายจำนงค์ พรพงศ์ไพศาล
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034474636
นางสาวเกศรินทร์ เรืองสมูบรณ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034474636
นางศุภากร ตั้งจิตโชคชัย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034474636
นางสาว รจณี สวายผล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034474636
นางสาวศุภิสรา คีรีสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034474636
นางพิมพ์พิชชา ธีรนพกาญจน์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034474636

นายพิษณุ สุขนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)

นายยศธนา พรมมาโฮม
นางสาวอาทิตา วรสุทธิ์พิศาล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474636 อีเมล์: watangtong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภากร ตั้งจิตโชคชัย โทรศัพท์: 0814201349 อีเมล์: supagon_2557@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]