โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเสน่ห์ แตงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางสาวดวงฤทัย เก๋งทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034481388
นายศุภชัย จันทร์ตรี
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034481388
นายสมพงษ์ รอดธานี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางจรัสศรี ปิยะสอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางจีราภรณ์ บุญเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางดวงใจ สุวรรณศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางปรานี เจริญธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางสาววิไลรัตน์ ปิ่นทำนัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางสุขุมาล ไชยรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034481388
นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034481388
นายนิรันดร์ ไทรพงษ์พันธุ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034481388
นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034481388
นางสาวนิศาลักษณ์ คงหนู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034481388
นางสาวณัฐฐิชา ทองนิ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034481388
นายณรงฤทธิ์ ตาลลักษณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034481388

นายเสน่ห์ แตงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว
นายสมพงษ์ รอดธานี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์
นางจรัสศรี ปิยะสอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,249
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034481388 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ โทรศัพท์: 0852637412 อีเมล์: nongbua_bpschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]