โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอารีย์ คล้ายพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 3473 5270
นางประภัสสร แต้มดื่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 3473 5270
นายวิรัช สวัสดิ์รักษา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 3473 5270
นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 3473 5270
นางคำพร พรมทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0 3473 5270
นางสาวอาภรณ์ ปานเคลือบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0 3473 5270
นางสาวรัตนาภรณ์ เหี้ยมหาญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0 3473 5270
นางสาวอรพรรณ ทวิพร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0 3473 5270
นางวราภรณ์ จ่ายเจริญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 3473 5270
นางสาวดรุณี อยู่กำเหนิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 3473 5270
นายฐิรวัฒน์ อยู่กำเหนิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0 3473 5270
นางสาวสุทัตตา จันทวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0 3473 5270
นางสุธีรา พาพิมพ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0 3473 5270
นางสาวเนตรสุภา เกตรามฤทธิ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0 3473 5270
นายประภัส เผ่าวัฒน์ชัย
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 3473 5270
นางสาวมัณฑนา ชมเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0 3473 5270


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายวิรัช สวัสดิ์รักษา
นางสาวนพเกล้า บุญเมฆ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,869
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โทรศัพท์: 0 3473 5270 อีเมล์: watpradoo@sskedarea.net
เว็บมาสเตอร์:: คำพร พรมทอง โทรศัพท์: 0878697132 อีเมล์: manthana_236@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]