โรงเรียนบ้านร่องระกำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านร่องระกำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางบุญเจือ เสียงวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3247-1498
นางสาวประยงค์ อ่วมสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นางบุญล้อม มังสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นายสุพจน์ เกตุรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นางสุภาวรรณ เทียมถม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นางอรสา ปิ่นจ้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3247-1498
นางสุมล ศรีพุ่ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3247-1498
นางสาวกิ่งกาญจน์ พยนต์ยิ้ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3247-1498
นางสาวทยิดา เสนทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3247-1498

นางบุญเจือ เสียงวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องระกำ

นางสาวประยงค์ อ่วมสำอางค์
นายสุพจน์ เกตุรักษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

909
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3247-1498 อีเมล์: banrongragum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อักษร ฐานาพิชัยศักดิ์ โทรศัพท์: 0818395182 อีเมล์: nuy.122502@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]