โรงเรียนบ้านร่องระกำ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านร่องระกำ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประทาน งามขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นางบุญล้อม มังสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นายสุพจน์ เกตุรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นางสุนีย์ ทาบทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นางนิชรัตน์ ตันเสถียร
ครู ชำนาญการ
0-3247-1498
นางสาวเรณู หนูเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3247-1498
นางสาวชลนิภา บุญเกิด
ครู (อัตราจ้าง)
0-3247-1498

นายประทาน งามขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องระกำ

นางอักษร ฐานาพิชัยศักดิ์
นายสุพจน์ เกตุรักษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องระกำ โทรศัพท์: 0-3247-1498 อีเมล์: banrongragum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อักษร ฐานาพิชัยศักดิ์ โทรศัพท์: 0818395182 อีเมล์: nuy.122502@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ