โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898007492
นายสุรินทร์ จันทร์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871563744
นางยุพิน สุวรรณคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870269597
นางชูศรี พันธ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0870634244
นางกชพรรณ สุขกันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816299276
นางจินดา พ่วงทอง
ครู ชำนาญการ
0843533802
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0849779639

นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)

นางกชพรรณ สุขกันตะ
นางจินดา พ่วงทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3246-0114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรรณลักษณ์ กลิ่นมณฑา โทรศัพท์: 0865210158 อีเมล์: pannalak@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ