โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3246-0114
นายสุรินทร์ จันทร์วิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-0114
นางชูศรี พันธ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-0114
นางกชพรรณ สุขกันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-0114
นางสาวเมทินี อรุณคีรีโรจน์
ครู
0-3246-0114
นางจินดา พ่วงทอง
ครู ชำนาญการ
0-3246-0114
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3246-0114

นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)

นายสุรินทร์ จันทร์วิจิตร
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) โทรศัพท์: 0-3246-0114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรรณลักษณ์ กลิ่นมณฑา โทรศัพท์: 0865210158 อีเมล์: pannalak@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ