โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3246-0114
นางชูศรี พันธ์สังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-0114
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3246-0114
นางกชพรรณ สุขกันตะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3246-0114
นางจินดา พ่วงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3246-0114
นางสาวเมทินี อรุณคีรีโรจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3246-0114

นางสาวสมจิต สุขสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)

นางชูศรี พันธ์สังข์
นางสาวสมจิตร ศิลปสธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

987
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3246-0114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรรณลักษณ์ กลิ่นมณฑา โทรศัพท์: 0865210158 อีเมล์: pannalak@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]