ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเนินพยอม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสมหมาย บุญเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3264-0074
นางอัจฉรา ชูแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3264-0074
นายชยพล บุญเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3264-0074
นางวัลลภา พิทักษ์สฤษดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3264-0074
นางกัญญา โพธารส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3264-0074
นายมะคอลา แวฮูลู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3264-0074
นางสาววันวิสาข์ พรพนม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3264-0074
นางสาวนฤมล ง่วนกิม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3264-0074
นางสาวสุภาพร ทองเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3264-0074
นางสาวศรีวิจิตร เกิดวัน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3264-0074
นางสาวภรณ์ชนก ชัยหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3264-0074
นางอัจฉญาภรณ์ ชูราศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3264-0074
นางสาวอังคณา สุดทวี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3264-0074


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเนินพยอม

นางวัลลภา พิทักษ์สฤษดิ์
นางอัจฉรา ชูแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,066
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0074 อีเมล์: bannurnpayom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉญาภรณ์ ชูราศรี โทรศัพท์: 0972492111 อีเมล์: joylucky025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]