ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองพลับ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-32528023
นางสาวมนทิรา เจริญเนือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32528023
นางอุไร บุญทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32528023
นางสาวนริศรา เสียงเล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32528023
นายสมหมาย สุขศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-32528023
นางสาวทัชฎาภรณ์ สัตถาผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-32528023
นางสาวณัฐฏ์นันท์ ฐานเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-32528023
นายพลพรรธน์ พลสระคู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-32528023
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชูใจ ใหญ่ประเสิรฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-32528023
นางธิคำพร งามสิริศักดิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-32528023

นายสมโชค สุทธิเมธานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพลับ

นางสาวนริศรา เสียงเล็ก
นางสาวณัฐฏ์นันท์ ฐานเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพลับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32528023 อีเมล์: bannongphab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พลพรรธน์ พลสระคู โทรศัพท์: 0877218770 อีเมล์: rawin_popla@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]