โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุบรรณ ทิพย์เนตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0817636148
นางสาววริศรา นวมนิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0817636148
นางสาวจิตรา สิทธิศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0817636148
นางสาวภาวิณี หาสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0817636148
นายเชษฐา ทิมเทียบ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0817636148
นางภควรรณ บัวพา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0817636148
นายเจษฎา ทับแดง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0817636148
นางสาวรสกมล เอี่ยมละออ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0817636148


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเกษตรกันทราราม

นางสุบรรณ ทิพย์เนตร
นางสาววริศรา นวมนิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,363
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0817636148 อีเมล์: samuchya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววริศรา นวมนิ่ม โทรศัพท์: 0805796265 อีเมล์: tan_warisara19@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]