โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นางวรารัตน์ กิจมะโน


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  นายธีระ กั๋งเซ่ง


  ครู ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายอภิชัย หวันนุรัตน์


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวปรียานุช ทองยอด


  ครูผู้ช่วย
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นายส้อง นิลกรรณ์


  ช่างปูนชั้น 2
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางปิยะดา สมเก่า


  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]