โรงเรียนวัดจันทาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-772-005
นางพรรณเพ็ญ เงินสยาม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-772-005
นางโสภิษฐ์ สวัสดิ์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075-772-005
นางสุพาณี ปลักปลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075-772-005
นางวาสนา มาเอียด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075-772-005
นางจุไรพร ม่วงเพชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075-772-005
นางสาวเยาวรัตน์ ตรึกตรอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075-772-005
นายสายัน บุญฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075-772-005
นางสาวฟิรดาวส์ นามทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075-772-005
นางสาวนิลุบล กาญจนราช
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075-772-005

นางประภาพรรณ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทาราม

นางจุไรพร ม่วงเพชร
นางวาสนา มาเอียด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: chantharam school โทรศัพท์: 075772005 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]