โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบพิธ แก้วสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นางภรณ์ณพัชญ์ พันธ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางเพ็ญศรี จุลบล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายทูลชัย แก้วแป้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางเพ็ญศรี ด้วงใส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวปัทมา หอมกลิ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางนิลุบล แต่งอักษร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวพัฒนาภรณ์ จินพล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวณัฐกฤตา ชุมทอง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นายบพิธ แก้วสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหน้าเขาวัด

นายทูลชัย แก้วแป้น
นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบุญเรียง เพ็ชรรัตน์ โทรศัพท์: 0872688992 อีเมล์: bannakhaowat339@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]