โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนต์ตรี หนูขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0945835304
นางสาววารุณี บัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0945835304
นางเฉลียว สีคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0945835304
นายณรงค์ สีคง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0945835304
นางดารา ลิ่มพานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0945835304
นางสาวสายสมร ศรีเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0945835304
นางสาวจินตนา ปรีดาศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0945835304
นางราตรี ไชยวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0945835304
นางสาวสุดา ทองเซ่ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0945835304
นายสุขสันต์ เชื้อชมสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0945835304
นายสัญธิชัย เพ็ชรัตน์กูล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0945835304

นายมนต์ตรี หนูขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์

นางสาววารุณี บัวขาว
นางสาวสายสมร ศรีเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0945835304 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ปรีดาศักดิ์ โทรศัพท์: 0862699855 อีเมล์: chin21pree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]