โรงเรียนราชประชานุเคราะห์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075348477
นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
075348477
นายสิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยง
ครู (พนักงานงานราชการ)
075348477
นายไพศาล เพ็งแก้ว
ครู ชำนาญการ
075348477
นางสาววารุณี บัวขาว
ครู ชำนาญการ
075348477
นางพิมพ์สิริ อุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
075348477
นางเฉลียว สีคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
075348477
นายณรงค์ สีคง
ครู ชำนาญการ
075348477
นางสาวจุไร มาคะมาโน
ครู ชำนาญการ
075348477
นางดารา ลิ่มพานิช
ครู ชำนาญการ
075348477
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
ครูผู้ช่วย
075348477
นางสาวจารุณี คงผอม
ครู
075348477

นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์

นางเฉลียว สีคง
นางพิมพ์สิริ อุ้ยวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โทรศัพท์: 075348477 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นวอร เมียนแก้ว โทรศัพท์: 0862699855 อีเมล์: n.vaorn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ