โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ สีคง
ครู ชำนาญการ
นางสาวสายสมร ศรีเจริญ
ครู
นางสาวจินตนา ปรีดาศักดิ์
ครู
นางราตรี ไชยวรรณ์
ครู
นางสาวสุดา ทองเซ่ง
ครู
นางสาววารุณี บัวขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเฉลียว สีคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางดารา ลิ่มพานิช
ครู ชำนาญการ
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
ครู


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์

นางสาวสายสมร ศรีเจริญ
นายณรงค์ สีคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,030
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ปรีดาศักดิ์ โทรศัพท์: 0862699855 อีเมล์: chin21pree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]