โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางบุณยวรีรย์ เศวตวงศ์สกุล
ครู ชำนาญการ
นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายสิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยง
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาววารุณี บัวขาว
ครู ชำนาญการ
นางพิมพ์สิริ อุ้ยวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางเฉลียว สีคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายณรงค์ สีคง
ครู ชำนาญการ
นางสาวจุไร มาคะมาโน
ครู ชำนาญการ
นางดารา ลิ่มพานิช
ครู ชำนาญการ
นางนวอร เมียนแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนิยพร พัฒนะจำรูญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวจารุณี คงผอม
ครู

นายมนตรี หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์

นางผ่องศรี พุฒิไพรีพ่าย
นางสาววารุณี บัวขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075348477 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นวอร เมียนแก้ว โทรศัพท์: 0862699855 อีเมล์: n.vaorn@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ