โรงเรียนวัดตรงบน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตรงบน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทร วุฒิมาคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075450080
นายสุจินต์ ทองนวล
ครู ชำนาญการ
075450080
นายสุนทร คงมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
075450080
นางพัฒนา เสถียรพันธุ์
ครู ชำนาญการ
075450080
นางสุนิภา สุขอินทร์
ครู ชำนาญการ
075450080
นายจำเริญ สุดชี
ครู ชำนาญการ
075450080
นางยินดี พญารัง
ครู ชำนาญการ
075450080

นายสุทร วุฒิมาคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตรงบน

นายสุนทร คงมณี
นายจำเริญ สุดชี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตรงบน โทรศัพท์: 075450080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางยินดี พญารัง โทรศัพท์: 0862672564 อีเมล์: yindee_98@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ