โรงเรียนวัดตรงบน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตรงบน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทร วุฒิมาคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0817977673
075450080
นายสุจินต์ ทองนวล
ครู ชำนาญการ
0800397787
075450080
นายสุนทร คงมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813670046
075450080
นางพัฒนา เสถียรพันธุ์
ครู ชำนาญการ
0899703487
075450080
นางสุนิภา สุขอินทร์
ครู ชำนาญการ
0874651897
075450080
นายจำเริญ สุดชี
ครู ชำนาญการ
0843049682
075450080
นางยินดี พญารัง
ครู ชำนาญการ
0862672564
075450080

นายสุทร วุฒิมาคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตรงบน

นายสุนทร คงมณี
นางยินดี พญารัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

25
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตรงบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075450080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางยินดี พญารัง โทรศัพท์: 0862672564 อีเมล์: yindee_98@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ