โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายสุวิท พรหมมา


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

  นางณัฐตินา ร่มรุกข์


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นายฐิติวัฒน์ ภิรมย์รส


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  นายวีสาร ศรีสุข


  นักการภารโรง
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางสาวอนุสา ซ้ายซูจีน


  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิท พรหมมมา โทรศัพท์: 0995195929 อีเมล์: chonpong_77@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]