โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนากัน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม อนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
349418
นางผ่องศรี เกษร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
349418
นายเลอศักดิ์ แก้วเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
349418
นายกิตติชัย กุญชรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
349418
นางอัมพร แก้วแกมทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
349418
นางกฤษณา สุวรรณโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
349418
นายสุวิทย์ มาประสงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
349418
นางจำเนียร ศรีปากแพรก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
349418
นางพรเพ็ญ อนุพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
349418
นายศรีวงศ์ พัตราพล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
349418
นายสุวิทย์ เมืองสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
349418
นางฉวีวรรณ เพชรพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
349418
นางวรารัตน์ กิจมะโน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
349418
นายอำพน กิจมะโน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
349418

นายเกษม อนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากัน

นางอัมพร แก้วแกมทอง
นางผ่องศรี เกษร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,063
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 349418 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]