โรงเรียนวัดสากเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลครู บุคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายตะวัน พันธุ์ชูศรี


  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางสาวอำไพ ระถาพร


  ครู ชำนาญการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -

  นางอรวรรณ บุญรอด


  ครู
  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

  นางเพ็ญศรี จันทรัตน์


  ครู (พนักงานงานราชการ)
  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  นางสาวปณิธาน มากนวล


  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กลุ่มสาระ ฯ : -


โรงเรียนวัดสากเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0855770029 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายตะวัน พันธุ์ชูศรี โทรศัพท์: 0815391793 อีเมล์: tawanth@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]