โรงเรียนวัดนาเหรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดนาเหรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจุฬา จันทพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075307139
นางกมลมาศ เพชรชนะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075307139
นางพาณี หอมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075307139
นางรัชนี ทองบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075307139
นายสง่า หนูทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075307139
นางรัตนา ช่วยรอดหมด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075307139
นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075307139
นางสาวปาริชาติ ช่วยรอดหมด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075307139
นางวศินี อินทร์ชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075307139
นางสาวนิธิพร ยุติธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075307139

นายจุฬา จันทพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาเหรง

นายสง่า หนูทอง
นางสาวนิธิพร ยุติธรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,776
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาเหรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075307139 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางจุฑามาส กั๋งเซ่ง โทรศัพท์: 0848379477 อีเมล์: mornro@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]