โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากลง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมาณพ เสียมไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075752633
นายนิทัศ นิ่มชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075752633
นางขนิษฐา จุลวัจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075752633
นายวิสุทธิ์ ส่งนวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075752633
นายนิคม ม่วงหิมพาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
075752633
นางสาวละออ จันทร์ชุม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
075752633
นายชัยยุทธ จุลเสวตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075752633
นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
075752633
นางอุไรวรรณ แก้วหนู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075752633
นางสาวอุมาพร ดอกบัว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
075752633
นางวิชญาพร วรรณมาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
075752633
นายปิยวิทย์ บัวศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
075752633
นางสาวทัฬห์ณิชา ชูศิริ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075752633
นางสาวปริญา นพประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075752633
นายพลวัฒน์ หีดเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
075752633
นางสาวธันย์ชนก อุ่ยประเสริฐ​
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
075752633
นายบำเรอ แก้วนุ่น
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
075752633
นายกิตติชัย ช้างนิล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075752633
นางสาวจีรภา จงรักษา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075752633

นายมาณพ เสียมไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากลง

นายวิสุทธิ์ ส่งนวล
นายนิทัศ นิ่มชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,100
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญญา ทรัพย์โสม โทรศัพท์: 0895948902 อีเมล์: kruboonya@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]