โรงเรียนบ้านเกาะไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสถิตย์ โกสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0898681915
075680200
นางอรุณี คำฝอย
ครู ชำนาญการ
0835299336
075680200
นายชาญวิทย์ เจียวก๊ก
ครู ชำนาญการพิเศษ

075680200
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่
ครู ชำนาญการ

075680200
นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการ
08108742294
075680200
นางจิตรา ผกามาศ
ครู ชำนาญการ
075680200
075680200
นางสาวนิตยา เนียมมีศรี
ครู (อัตราจ้าง)
0878876045
075680200
นางสาวพนิดา ง๊ะเจะแอ
นักการภารโรง
0878833393
075680200

นายสถิตย์ โกสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะไทร

นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 075680200 อีเมล์: k2504@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์์ โทรศัพท์: 0810872294 อีเมล์: k2504@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ