โรงเรียนบ้านเกาะไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075651542
นางอรุณี คำฝอย
ครู ชำนาญการ
075651542
นายชาญวิทย์ เจียวก๊ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
075651542
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่
ครู
075651542
นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075651542
นางจิตรา ผกามาศ
ครู ชำนาญการ
075651542
นายประภาศ พุ่มศรี
นักการภารโรง
075651542
นางสาวนิตยา เนียมมีศรี
ครู (อัตราจ้าง)
075651542

นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะไทร

นางอรุณี คำฝอย
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

361
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 075651542 อีเมล์: k2504@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์์ โทรศัพท์: 0810872294 อีเมล์: k2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]