โรงเรียนบ้านเกาะไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
075651542
นายประภาศ พุ่มศรี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075651542
นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075651542
นายชาญวิทย์ เจียวก๊ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075651542
นางอรุณี คำฝอย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075651542
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
075651542

นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะไทร

นายชาญวิทย์ เจียวก๊ก
นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

959
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 075651542 อีเมล์: k2504@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์์ โทรศัพท์: 0810872294 อีเมล์: k2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]