โรงเรียนบ้านเกาะไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสถิตย์ โกสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075680200
นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
075680200
นางอรุณี คำฝอย
ครู ชำนาญการ
075680200
นายชาญวิทย์ เจียวก๊ก
ครู ชำนาญการพิเศษ
075680200
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่
ครู
075680200
นางเคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
075680200
นางจิตรา ผกามาศ
ครู ชำนาญการ
075680200
นางสาวนิตยา เนียมมีศรี
ครู (อัตราจ้าง)
075680200
นางสาวพนิดา ง๊ะเจะแอ
นักการภารโรง
075680200

นายสถิตย์ โกสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะไทร

นางอรุณี คำฝอย
นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทรศัพท์: 075680200 อีเมล์: k2504@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์์ โทรศัพท์: 0810872294 อีเมล์: k2504@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]