โรงเรียนบ้านบางพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางพระ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุกัญญา ศรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077391198
นางสาวอินทิรา เหล่าจก
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077391198
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077391198
นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077391198
นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077391198
นางสาวจารี เลขมาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077391198
นางสาวสุริยะ สราง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077391198
นางสาวกาญจนาวดี ประชุมรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077391198
นางสาวสริตา เดชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077391198
นางสาวสินีนาฎ รัตนพันธุ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077391198
นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077391198

นางสุกัญญา ศรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางพระ

นางสาวจารี เลขมาศ
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077391198 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ รอดเมือง โทรศัพท์: 0844416643 อีเมล์: amonrat_lek2524@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]