โรงเรียนบ้านบางพระ














ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางพระ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศรี แคนอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077391198
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
077391198
นางอัญชนา ศรีเกิด
ครู ชำนาญการ
077391198
นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ
ครูผู้ช่วย
077391198
นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์
ครูผู้ช่วย
077391198
นางสาวสุภัทสร แก้วอ่อน
ครูผู้ช่วย
077391198
นายจักรพงษ์ เกื้อสกุล
ช่างปูนชั้น 2
077391198
นางสาวจารี เลขมาศ
ครูผู้ช่วย
077391198
นางสาวสุพัตรา ชูพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
077391198
นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
ครูธุรการ
077391198
นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็ง
ครู (อัตราจ้าง)
077391198


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางพระ

นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
นางอัญชนา ศรีเกิด





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

38
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านบางพระ โทรศัพท์: 077391198 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ รอดเมือง โทรศัพท์: 0844416643 อีเมล์: amonrat_lek2524@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ