โรงเรียนบ้านบางพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางพระ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศรี แคนอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

077391198
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ

077391198
นางอัญชนา ศรีเกิด
ครู ชำนาญการ

077391198
นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ
ครูผู้ช่วย

077391198
นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์
ครูผู้ช่วย

077391198
นางสาวสุภัทสร แก้วอ่อน
ครูผู้ช่วย
-
077391198
นายจักรพงษ์ เกื้อสกุล
ช่างปูนชั้น 2

077391198
นางสาวจารี เลขมาศ
ครูผู้ช่วย
087-2781505
077391198
นางสาวสุพัตรา ชูพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0805333438
077391198
นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
ครูธุรการ

077391198
นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็ง
ครู (อัตราจ้าง)

077391198


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางพระ

นายสมศรี แคนอินทร์
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

41
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077391198 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ รอดเมือง โทรศัพท์: 0844416643 อีเมล์: amonrat_lek2524@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ