โรงเรียนบ้านบางพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางพระ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศรี แคนอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

077391198
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ

077391198
นางอัญชนา ศรีเกิด
ครู ชำนาญการ

077391198
นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ
ครูผู้ช่วย

077391198
นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์
ครูผู้ช่วย

077391198
นางสาวสุภัทสร แก้วอ่อน
ครูผู้ช่วย
-
077391198
นายจักรพงษ์ เกื้อสกุล
ช่างปูนชั้น 2

077391198
นางสาวจารี เลขมาศ
ครูผู้ช่วย
087-2781505
077391198
นางสาวสุพัตรา ชูพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
0805333438
077391198
นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
ครูธุรการ

077391198
นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็ง
ครู (อัตราจ้าง)

077391198


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางพระ

นางอัญชนา ศรีเกิด
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077391198 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ รอดเมือง โทรศัพท์: 0844416643 อีเมล์: amonrat_lek2524@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ