โรงเรียนบ้านบางพระ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางพระ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุกัญญา ศรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077391198
นายสมศรี แคนอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
077391198
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช
ครู ชำนาญการพิเศษ
077391198
นายณรงค์ฤทธิ์ ชนะทัพ
ครู
077391198
นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์
ครู
077391198
นางสาวสุภัทสร แก้วอ่อน
ครู
077391198
นางสาวอินทิรา เหล่าจก
ครู (อัตราจ้าง)
077391198
นายจักรพงษ์ เกื้อสกุล
ช่างปูนชั้น 2
077391198
นางสาวจารี เลขมาศ
ครูผู้ช่วย
077391198
นางสาวอมรรัตน์ รอดเมือง
ครูธุรการ
077391198
นางสาวอรพรรณ เพชรเพ็ง
ครู (อัตราจ้าง)
077391198

นางสุกัญญา ศรทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางพระ

นายสมศรี แคนอินทร์
นายสุทธิศักดิ์ ฤทธิเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางพระ โทรศัพท์: 077391198 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ รอดเมือง โทรศัพท์: 0844416643 อีเมล์: amonrat_lek2524@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ