ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปรีชา สัจจากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นางนารี สายนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0892915158
นางสุดราตรี เจือบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นายจรินทร์ ชูนาวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0892915158
นางนิตยา จิตรากูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0892915158
นางวัชรี ไกรเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0892915158
นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0892915158
นางกาญจนา ชูนาวา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0892915158
นางเรวดี สุขขาว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นายสุริยา สุขคง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0892915158
นางสาวบุหงา หมัดอะหลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นางสาวนุจรี อินทะโร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0892915158
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญมาก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0892915158
นางสาวประไพ ร่าหมาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0892915158
นางสาวลักษณา ร่าหมาน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158
นายเสฏฐวุฒิ คงไกร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0892915158
นางสาววัลยพร ชัยวิสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0892915158

นายปรีชา สัจจากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกาฬสินธุ์

นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
นางกาญจนา ชูนาวา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,626
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0892915158 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา สันหลี โทรศัพท์: 0869504020 อีเมล์: panidasun@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]