ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0892915158
นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
ครู
0892915158
นายวินัย แซ่ด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892915158
นางสุดราตรี เจือบุญ
ครู ชำนาญการ
0892915158
นางนารี สายนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892915158
นายจรินทร์ ชูนาวา
ครู ชำนาญการ
0892915158
นางนิตยา จิตรากูล
ครู ชำนาญการ
0892915158
นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
ครู
0892915158
นางกาญจนา ชูนาวา
ครู
0892915158
นางเรวดี สุขขาว
ครู
0892915158
นายสุริยา สุขคง
ครู
0892915158
นางวัชรี ไกรเทพ
ครู ชำนาญการ
0892915158
นางสาวบุหงา หมัดอะหลี
ครู
0892915158
นางสาวอารยา พัตรแบน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0892915158
นางสาววัลยพร ชัยวิสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0892915158
นางสาวนุจรี อินทะโร
ครูผู้ช่วย
0892915158

นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกาฬสินธุ์

นางนารี สายนุ้ย
นางวัชรี ไกรเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

351
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0892915158 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา สันหลี โทรศัพท์: 0869504020 อีเมล์: panidasun@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]