ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077380181
นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
ครู
077380181
นางสำรวย คงอภัย
ครู ชำนาญการ
077380181
นายวินัย แซ่ด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077380181
นางบุญรวย แซ่ด่าน
ครู ชำนาญการพิเศษ
077380181
นางสุดราตรี เจือบุญ
ครู ชำนาญการ
077380181
นางนารี สายนุ้ย
ครู ชำนาญการพิเศษ
077380181
นายจรินทร์ ชูนาวา
ครู ชำนาญการ
077380181
นางนิตยา จิตรากูล
ครู ชำนาญการ
077380181
นายวชิรพันธุ์ พัฒนภากรณ์
ครู
077380181
นางกาญจนา ชูนาวา
ครู
077380181
นางเรวดี สุขขาว
ครู
077380181
นายสุริยา สุขคง
ครู
077380181
นางวัชรี ไกรเทพ
ครู ชำนาญการ
077380181
นางสาวบุหงา หมัดอะหลี
ครูผู้ช่วย
077380181
นางสาวอารยา พัตรแบน
ครู (พนักงานงานราชการ)
077380181
นางสาววัลยพร ชัยวิสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
077380181
นางสาวนุจรี อินทะโร
ครู
077380181

นายขันธ์ไชย ภู่ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกาฬสินธุ์

นายสุริยา สุขคง
นางนิตยา จิตรากูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077380181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา สันหลี โทรศัพท์: 0869504020 อีเมล์: panidasun@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ