โรงเรียนบ้านบางสาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางสาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางยุพิน เรืองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นายเจริญ สืบโดด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางเสาวคนธ์ สุปันตี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางผกาภรณ์ เซ่งล้ำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายสุทัศน์ หนูเล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายพลวิวัฒน์ เกษเกษี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางสาวสุนิสา ขุนเศรษฐ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวมาลัยรัตน์ คงศาลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางชิดชนา พงศ์รักธรรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
-
นางเพียงรวี จงเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวพนิดา ผลบุญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสุทธิดา อนุกูลสัมพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายอนุรักศ์ วิสาละ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาวศศิธร ศรีขันทะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นางสาวนุจนาต เนียมมูสิก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวสุดาพิศ ชูรีย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางชุติภัค บุญช่วย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-

นางยุพิน เรืองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางสาน

นางสาวมาลัยรัตน์ คงศาลา
นายพลวิวัฒน์ เกษเกษี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,556
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลัยรัตน์ คงศาลา โทรศัพท์: 0814430023 อีเมล์: bangsanschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]