โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819700246
077443039
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการ
0848376448
077443039
นายประเทือง กลิ่นเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857922271
077443039
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
0817281582
077443039
นางอนงค์ คงกัลป์
ครู ชำนาญการ
0898676206
077443039
นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
0817285841
077443039
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862791683
077443039
นางสาววราภรณ์ บุญแทน
ครู (อัตราจ้าง)
0849947763
077443039
นายสุภัทรชัย พันธ์ปาน
ครู (อัตราจ้าง)
0848520368
077443039
นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
นักการภารโรง
0810782053
077443039

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
นางอนงค์ คงกัลป์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ โทรศัพท์: 0828059887 อีเมล์: jularatchaituk.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ