โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0819700246
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการ
0848376448
นายประเทือง กลิ่นเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857922271
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
0817281582
นางอนงค์ คงกัลป์
ครู ชำนาญการ
0898676206
นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
0817285841
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862791683
นายสุภัทรชัย พันธ์ปาน
ครู (อัตราจ้าง)
0848520368
นางสาววราภรณ์ บุญแทน
ครู (อัตราจ้าง)
0849947763
นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
นักการภารโรง
0810782053
นายสัจจา ชิตกุล
นักการภารโรง
0878860164

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0006
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร โทรศัพท์: 0862791683 อีเมล์: saksit1143@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ