โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077443039
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการ
077443039
นายประเทือง กลิ่นเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
077443039
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
077443039
นางอนงค์ คงกัลป์
ครู ชำนาญการ
077443039
นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
077443039
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
077443039
นางสาววราภรณ์ บุญแทน
ครู (อัตราจ้าง)
077443039
นายสุภัทรชัย พันธ์ปาน
ครู (อัตราจ้าง)
077443039
นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
นักการภารโรง
077443039

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

63
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ โทรศัพท์: 0828059887 อีเมล์: jularatchaituk.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ