โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิพนธ์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077443039
นายประเทือง กลิ่นเมฆ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077443039
นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077443039
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077443039
นายกรีฑา ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077443039
นางอนงค์ คงกัลป์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077443039
นางจำเนียร ณ เวชรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077443039
นางสาวสุภาวัลย์ ชัยเจริญ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077443039
นางจันจิรา สุทธิชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077443039
นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077443039
นายสุภัทรชัย พันธ์ปาน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077443039
นางสาววราภรณ์ บุญแทน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077443039
นางสาววารี จันทร์แสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077443039

นายนิพนธ์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077443039 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมากร โทรศัพท์: 0862791683 อีเมล์: saksit1143@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]