โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านนกงาง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077897760
นางขวัญใจ บุญเครือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077897760
นางวรนุช ชลสินธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางวรรณดา ภุมรินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางสาวกัลยาภรณ์ อุดคำมี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077897760
นางสาวพรวิพัชร์ ธนาฒย์วงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077897760
นางกุลญารัตน์ พรหมเทพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077897760
นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077897760
นางสาวสุพรรณี จงจิตร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077897760
นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077897760
นางสาวพิศลยา มนุษย์จันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางสาวศตพชร พูลแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077897760
นางสาวโดมฤดี บุญยัษเฐียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางสาวพนิดา หลังเถาะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นางสาวจันทร์สุดา หมาดหลู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077897760
นายจงรักษ์ อุเสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077897760
นางสาวณัฐพร ดวงมุสิก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077897760
นางสาวสุพัตรา แซะแดง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
077897760
นางสาวนันทพร รอดช่วง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มสาระ ฯ :
077897760
นางสาวจริยา กล้าศึก
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ :
077897760
นางสาววันดี สินสง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ :
077897760
นายสิชล ชลสินธุ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ :
077897760
นางสาวสมฤดี เมฆบุตร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ :
077897760

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกงาง

นางสาวกัลยาภรณ์ อุดคำมี
นางวรนุช ชลสินธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,370
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ โทรศัพท์: 0868365547 อีเมล์: v.maneerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]