โรงเรียนบ้านหินดาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินดาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนิรัญ เรืองดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077828041
นางสาวปานใจ ม่วงหีต
ครู
077828041
นายยศกฤต ช่วยนุกูล
ครู ชำนาญการ
077828041
นางสุดใจ พามาดี
ครูผู้ช่วย
077828041

นายนิรัญ เรืองดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินดาด

นายยศกฤต ช่วยนุกูล
นางสาวปานใจ ม่วงหีต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828041 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายยศกฤต ช่วยนุกูล โทรศัพท์: 0979194641 อีเมล์: Kritkrub297297@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ