โรงเรียนบ้านหินดาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินดาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0876215937
นายธวัชชัย สงวนรัตน์
ครู
0890914843
นายยศกฤต ช่วยนุกูล
ครู
0813701451
นางสาวปานใจ ม่วงหีต
ครู
0895913644

นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินดาด

นางสาวปานใจ ม่วงหีต
นายยศกฤต ช่วยนุกูล

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828041 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายยศกฤต ช่วยนุกูล โทรศัพท์: 0813701451 อีเมล์: nusea2523@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ