โรงเรียนบ้านหินดาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินดาด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
077873230
077828041
นายยศกฤต ช่วยนุกูล
ครู
077873230
077828041
นางสาวปานใจ ม่วงหีต
ครู
0895913644
077828041
นางสุดใจ พามาดี
ครูผู้ช่วย

077828041

นางสาวศิริกุล เพชรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินดาด

นายยศกฤต ช่วยนุกูล
นางสาวปานใจ ม่วงหีต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินดาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828041 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายยศกฤต ช่วยนุกูล โทรศัพท์: 0979194641 อีเมล์: Kritkrub297297@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ