ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางเบน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกชธร เหมทานนท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077828038
นายภูชิต จินาเกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077828038
นางสาวเหนือสุชา อนันทกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077828038
นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077828038
นายสันติ ตันติสุทธิวงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077828038
นางสาวกนกวรรณ กองมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077828038
นางสาวสุวาริน นราชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077828038
นางกรรณิกา แก้ววิเชียร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
077828038
นางสาวทิพสุคลธ์ หงษ์ชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077828038
นางสาวยาวารี แซะอาหลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077828038
นายวรธน ถิ่นเขาน้อย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077828038
นายม่าลิก หมัดสะแหล่หมัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077828038
นางกุลวดี แสงโสมสุวิมล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
077828038
นางสาวฐาปนี วงศ์รักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077828038
นายกฤษฎา อิสระพงศ์ไพศาล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077828038
นายอุปกิติ ศาสตร์เณร
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
077828038


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางเบน

นายภูชิต จินาเกตุ
นางกุลวดี แสงโสมสุวิมล

DLIT
รับเรื่องร้องเรียน

การร้องเรียน
แผนผังการร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,557
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางเบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077828038 อีเมล์: banbangbenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์ โทรศัพท์: 0808919663 อีเมล์: mai_3317@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]