ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบางปรุ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
077843322
นางจรรยา ริ่มไทยสงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
077843322
นางดวงใจ สังข์สี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077843322
นางสุรภี คงหาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
077843322
นางสาวป.ศุกรกานต์ สว่างคีรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077843322
นางสาวทิพย์ เมฆกกตาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
077843322
นายกันต์ธีร์ พันธุ์ลำยอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
077843322
นางผกามาศ โอภาศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
077843322
นางสาวพจมาน นิ่มกาญจนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
077843322
นายอุดม ดีเอง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077843322
นายวธัญญู พักดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
077843322
นางสาวจันทร์แรม อนุวาร
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
077843322

นายจตุพร พิณเเก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางปรุ

นางผกามาศ โอภาศ
นางสุรภี คงหาญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,665
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางปรุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077843322 อีเมล์: bangpru@rnedu.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]