โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางวรรณา ศักดาณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางนุฎจรี วงศ์ประชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางอัมพร ธีระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางมณี สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
074467316
นางสุภาวดี จันทรัตน์
ครู ชำนาญการ
074467316
นายณฐวร สุขสาตต์
ครู
074467316
นางอันน์เกตุ ภิบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางจำเนียร แก้วสลำ
ครู ชำนาญการ
074467316
นางประภาภรณ์ ดำช่วย
ครู ชำนาญการ
074467316
นางประวีณา หนิเจริญ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
074467316
นายกฤษฎา กาเด็น
ครู (พนักงานงานราชการ)
074467316

นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่ออิฐ

นางสุภาวดี จันทรัตน์
นางอัมพร ธีระกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

328
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โทรศัพท์: 074467316 อีเมล์: chinnaphak17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอันน์เกตุ ภิบาล โทรศัพท์: 0895961259 อีเมล์: Anket715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]