โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนวย คงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางประภาภรณ์ ดำช่วย
ครู ชำนาญการ
074467316
นางวรรณา ศักดาณรงค์
ครู ชำนาญการ
074467316
นางนุฎจรี วงศ์ประชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นายไพจิตร นวลเจริญ
ครู ชำนาญการ
074467316
นางอัมพร ธีระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
074467316
นางมณี สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
074467316
นางสุภาวดี จันทรัตน์
ครู ชำนาญการ
074467316
นายณฐวร สุขสาตต์
ครู
074467316
นางเจริญสุข เหมือนเพชร
ครู ชำนาญการ
074467316

นายอำนวย คงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่ออิฐ

นางสุภาวดี จันทรัตน์
นางประภาภรณ์ ดำช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โทรศัพท์: 074467316 อีเมล์: many3069@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมณี สุวรรณรัตน์ โทรศัพท์: 0911685859 อีเมล์: many3069@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ