โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074467316
นายกฤษฎา กาเด็น
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074467316
นางประวีณา หนิเจริญ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074467316
นางวรรณา ศักดาณรงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นางอัมพร ธีระกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นางอันน์เกตุ ภิบาล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นางมณี สุวรรณรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074467316
นางจำเนียร แก้วสลำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นางประภาภรณ์ ดำช่วย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นายณฐวร สุขสาตต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074467316
นายอนุวัฒน์ มากชูชิต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074467316

นางจิณณาภักดิ์ มักคุ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่ออิฐ

นางอันน์เกตุ ภิบาล
นางวรรณา ศักดาณรงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โทรศัพท์: 074467316 อีเมล์: chinnaphak17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอันน์เกตุ ภิบาล โทรศัพท์: 0895961259 อีเมล์: Anket715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]