โรงเรียนวัดเนินพิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

สารจากผู้บริหาร
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเนินพิชัย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074457187
นางสุรีรัตน์ พุทธวิโร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074457187
นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074457187
นางสุทธิลักษณ์ สิทธิประการ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074457187
นางอุทัยวรรณ แสงอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074457187
นางปัทมวรรณ เพชร์ประสมกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074457187
นางสุภาพ พุฒชู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074457187
นายไพโรจน์ นวลบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074457187
นางกนกวรรณ เหมมัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074457187
นางอุบลรัตน์ อุ่ยสกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074457187
นางละมุน ทองวิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074457187
นางถวิล วรรณธิวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074457187
นายวิชา ณ สงขลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074457187
นางจงจิตร์ กาญจนเทพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074457187
นางจารีย์ ทองคโชค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074457187
นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074457187
นางประภัสสร สทิสินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074457187
นางสาวโสพิศ เหล็มหมาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074457187

นายสมพร แก้วเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินพิชัย

นางจารีย์ ทองคโชค
นางละมุน ทองวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โทรศัพท์: 074457187 อีเมล์: orasaboun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: orasa bouchuen โทรศัพท์: 0611820668 อีเมล์: orasabou@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]