ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเกษม รัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
074399043
นางอัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นางสาวพิษณา บัวชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074399043
นางอรทัย คงสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นางสาวอรพิน เรืองศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074399043
นางแฉล้ม ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074399043
นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074399043
นายสุธน ขวัญแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074399043
นายไพศาล คงสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นายวิรัตน์ ขุนราช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นายสมพร สุขเกษม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074399043
นางสมใจ สุวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074399043
นางประนอม ประยูร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074399043
นายบุญพา สิทธิศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074399043
นางสาวกาญจนา เจียรติ้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
074399043
นางสาวอมร ช่วยพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
074399043
นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074399043
นายแวรอนิง แวเด็ง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074399043
นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074399043
นายเอกชัย มงชู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
074399043
นางสาวอาริษา สีเต็ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074399043
นายเฮอร์เบิร์ท ซีด็องกวินซ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074399043
นางสาวอรจิรา ทะลิทอง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074399043
นายนเรศ ทองมี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074399043
นายวิรัช หวังสป
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
074399043
นายวรากร โรจนรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
074399043

นายเกษม รัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา

นางอรทัย คงสุวรรณ
นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 074399043 อีเมล์: krasaesin043@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิรัตน์ ขุนราช โทรศัพท์: 0866952434 อีเมล์: wirat.kh@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]