โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นสน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเยาวนุช หละเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นางขนิษฐา ชูสีดำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นายสังวรณ์ อัญชลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
074-650025
นางนงนภัส ยศดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
074-650025
นางนิศาชล มณีพงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นางนันทวัลย์ สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นางนงพะงา สมุหเสนีโต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นายชวลิต ชูเรือง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นางจุติมา เส็นหละ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
074-650025
นางสาวสุรีพร นุ่มเรืองรัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
074-650025
นางสาวปรีญา ปานหวาน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
074-650025
นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
074-650025

นางสาวเยาวนุช หละเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนงนภัส ยศดำ
นางนิศาชล มณีพงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

203
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650025 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ หวังอาลี โทรศัพท์: 0872970492 อีเมล์: wangaleefar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]