โรงเรียนบ้านต้นสน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นสน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
074-650025
นางขนิษฐา ชูสีดำ
ครู
074-650025
นายสังวรณ์ อัญชลี
ครู ชำนาญการ
074-650025
นางนงนภัส ยศดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
074-650025
นางนิศาชล มณีพงค์
ครู ชำนาญการ
074-650025
นางนันทวัลย์ สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
074-650025
นางนงพะงา สมุหเสนีโต
ครู ชำนาญการ
074-650025
นายชวลิต ชูเรือง
ครู ชำนาญการ
074-650025
นางจุติมา เส็นหละ
ครู ชำนาญการ
074-650025
นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
074-650025
นางสาวสุรีพร นุ่มเรืองรัน
ครู (พนักงานงานราชการ)
074-650025
นางสาวปรีญา ปานหวาน
ครู (อัตราจ้าง)
074-650025
นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
ครูธุรการ
074-650025

นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางจุติมา เส็นหละ
นายชวลิต ชูเรือง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน โทรศัพท์: 074-650025 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ หวังอาลี โทรศัพท์: 0872970492 อีเมล์: wangaleefar@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ