โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นสน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

074-650025
นางขนิษฐา ชูสีดำ
ครู

074-650025
นางนงนภัส ยศดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

074-650025
นายเทพไชย สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการ

074-650025
นางนิศาชล มณีพงค์
ครู ชำนาญการ

074-650025
นางนันทวัลย์ สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ

074-650025
นางนงพะงา สมุหเสนีโต
ครู ชำนาญการ

074-650025
นายชวลิต ชูเรือง
ครู ชำนาญการ

074-650025
นางจุติมา เส็นหละ
ครู ชำนาญการ

074-650025
นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
0848608523
074-650025
นายสมปอง พรหมเศรษฐ์
นักการภารโรง
0862897644
074-650025
นายนนทกร ศรีอ่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0836573814
074-650025
นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
ครูธุรการ
0872970492
074-650025

นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นายชวลิต ชูเรือง
นางนงนภัส ยศดำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650025 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ หวังอาลี โทรศัพท์: 0872970492 อีเมล์: wangaleefar@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ