โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านต้นสน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายนนทกร ศรีอ่อน
ครู (พนักงานงานราชการ)
0836573814
นายอดิศักดิ์ หวังอาลี
ครูธุรการ
0872970492
นายเทพไชย สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการ
นางนิศาชล มณีพงค์
ครู ชำนาญการ
นางนันทวัลย์ สังขพันธานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนงพะงา สมุหเสนีโต
ครู ชำนาญการ
นายชวลิต ชูเรือง
ครู ชำนาญการ
นางจุติมา เส็นหละ
ครู ชำนาญการ
นายวุฒิชัย อุทัยรังษี
ครู
นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
0848608523

นายณรงค์ บัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนันทวัลย์ สังขพันธานนท์
นางนงพะงา สมุหเสนีโต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-650025 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ หวังอาลี โทรศัพท์: 0872970492 อีเมล์: wangaleefar@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ