โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอัสน๊ะ คำเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7334-8625
นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7334-8625
นางสันดรา ลาวี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7334-8625
นางสารีปะห์ อาษาสุจริต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7334-8625
นายอีลียะ มะเกะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นางสาวนิซือเม๊าะ นิสะแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7334-8625
นางแวแย บอสู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7334-8625
นางนูรียะห์ บือราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นางซารียะห์ ปะลาวัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นายสมชาย กาซอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7334-8625
นางสาวแวซง หะยีอาแว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7334-8625
นางไมซารอห์ สาและ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7334-8625
นางสาวใบดะห์ สะแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7334-8625
นางกนิษฐยา หลีดินซุด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7334-8625
นางกัสมา ยือลาแป
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7334-8625
นางสาวชาลิสา อุมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นายสะอูดี มามะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7334-8625
นางสาววันฟูไดละห์ แวกือจิก
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นางสาวลภัสรดา แซ่อุ้ย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7334-8625
นางสาวนูรมา ปะซี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7334-8625
นางสาวปาตีเม๊าะ อูเซ็ง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นางสาวนางสาวซารีฟะห์ เจ๊ะแว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7334-8625
นางสาวสันลมา มะสาและ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นางสาวฮัยฟาอฺ แวนิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นายบาราเฮง สาแม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นางสาวซีตีมารยัม โต๊ะหลง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นายอิบรอเฮม มาแจ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นายมูหัมมัดซากี ตาเฮร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7334-8625
นายอดุลย์ ตาเยะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625
นางสาวแวลาตีฟะห์ แวกือจิก
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7334-8625

นางอัสน๊ะ คำเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปะกาฮะรัง

นางสาวชาลิสา อุมา
นายอีลียะ มะเกะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,947
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7334-8625 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสารีปะห์ อาษาสุจริต โทรศัพท์: 0942107861 อีเมล์: yaandni_11@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]