โรงเรียนบ้านกือยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกือยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุณา อิสสาหาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7333-0200
นางรอซีดะห์ ตาสะเมาะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7333-0200
นางสาวยามีละห์ กาซอ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7333-0200
นางสาวแวมารีแย ดอเลาะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7333-0200
นางเบญจมาศ กาฬสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7333-0200
นายอาโชค สุขเดิมรอด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7333-0200
นางศิริพร เจ๊ะเล๊าะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7333-0200
นางสาวแวคอลีเยาะ แวสอเฮาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7333-0200
นางกอปเซาะ ดามะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7333-0200
นางวานีตา อูมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7333-0200
นายอุสมาน อีแต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7333-0200
นางสาวโรสนา เหล็กดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7333-0200

นางสาวสุณา อิสสาหาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกือยา

นางสาวโรสนา เหล็กดี
นางวานีตา อูมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0200 อีเมล์: kueya99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรอซีดะห์ ตาสะเมาะ โทรศัพท์: 0872987176 อีเมล์: data206@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]