โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนัสรินทร์ บารู
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7343-4211
นายอัสมิน มูลา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7343-4211
นางน้อย ทองบุญล้อม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นายฟาริด เจะอุบง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7343-4211
นายแวอับดุลเลาะ เจะเละ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7343-4211
นางยาวาเฮร์ สะแลแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7343-4211
นางจุไรรัตน์ บาราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7343-4211
นางเจ๊ะฟารีดะห์ แวนาแว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7343-4211
นางฟารีดะห์ สะอะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นายประณุท คุมภะสาโน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางวรรณี อาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7343-4211
นายคม ธรรมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7343-4211
นางนูไรเซาะ มูหนะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางสาวชุติกาญจน์ ขุนทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางมารียะ หวังแอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางสุรัยยา แวซาและ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7343-4211
นางเพ็ญชาติ ก้อนจินดา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางรอฮานา ยูโซ๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางซูกายนะห์ มามะโย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7343-4211
นางสาวสาลี หล่าโส๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7343-4211
นางสาวเจะรอเมาะ มะดีเยาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7343-4211
นางอาอีเซาะห์ เจะกา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางนงลักษณ์ ช่วยแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางสาวรัติมา โฉมอุไพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางซาตีร๊ะ อุเซ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางสาวสุไรนี นิเฮง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7343-4211
นายมาลีกี กาเดร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7343-4211
นายอุสมาน เตาะสาตู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7343-4211
นายอับดุลรอฮิม ซีเดะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นายซากรี เจะยอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7343-4211
นางแวซุรอยนี แวอีซอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางซูไรญา จาเง๊าะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นางสารีปะ ยีคาเรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7343-4211
นายสุกรี เจ๊ะอาลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นายวันดี แวซาและ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7343-4211
นายอาแว เจะโมง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นายสุกรี อาลี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางสาวแวรอกีเยาะ เจะเอาะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางสาวอาซียะห์ แปเฮาะอีแล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางรอสนะห์ แวยามา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางสาวนิอาซียะห์ เจะเละ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นางสาวแวสุไรนี ยามา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นายมูฮำมัดรุสลี สะดี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7343-4211
นายอับดุลเราะห์มาน แวหะยี
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7343-4211
นางสาวนูรไอนีย์ มะลี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นายอิสมาแอ อาแว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211
นายแวฮาซัน ไบเละ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7343-4211
นายซำซูดิน แวซู
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7343-4211

นายนัสรินทร์ บารู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านปูยุด

นางรอฮานา ยูโซ๊ะ
นายฟาริด เจะอุบง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,602
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4211 อีเมล์: puyud9@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายซำซูดิน แวซู โทรศัพท์: 0897353500 อีเมล์: weasu_27@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]