โรงเรียนบ้านเตราะหัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเตราะหัก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอับดุลการิม เจะอารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7342-1341
นางพรรณี หนูเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7342-1341
นางสาวพารีดะห์ อีแต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7342-1341
นางสาวอรุณี เจ๊ะเล๊าะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7342-1341
นางสุไรดา ดาละเล็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7342-1341
นางสาวอาซีซะฮ์ สะอิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7342-1341
นางสาวอาซียะห์ อาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7342-1341
นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7342-1341
นายอาณัฐ สุวรรณราช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7342-1341
นางสาวสุไรดา เจะแว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7342-1341
นางสาวฟัตตู้ หะยีสะอะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7342-1341
นางสาวนาปิซะห์ กาเรง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7342-1341
นางสาวซูวายบา แมเราะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7342-1341
นายกอเดร์ สาเมาะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7342-1341
นายอับดุลเล๊าะ กานิ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7342-1341

นายอับดุลการิม เจะอารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเตราะหัก

นายอับดลบาซิตร์ มูเก็ม
นางสาวอาซีซะฮ์ สะอิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,863
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเตราะหัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7342-1341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอับดุลการิม เจะอารง โทรศัพท์: 0899748359 อีเมล์: ka_rim_rim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]