โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านท่าข้าม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประพันธ์ เสาะสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7349-9021
นางสมศรี วรรณเสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-9021
นางวิภาวัลย์ ชุมคง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-9021
นายจรัญ วิเชียรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-9021
นายกฤษฎา บุญถาวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7349-9021
นายสมเพียร รัตน์ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7349-9021
นางนงนาถ พุมมารัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-9021
นางศุจินันท์ วิเชียรรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021
นายถิรยุทธ ศรีสุวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7349-9021
นางสาวนิภาพร อินธุระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7349-9021
นางสุนี บุญถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021
นางสาวดารุณี ดอรอแม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-9021
นายฤกษ์ หน่อทวี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021
นางวีนัส เรืองยังมี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7349-9021
นางสาวสุภาวดี วรรณเสน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021
นายอนรรฆรัตน์ ทองแก้ว
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021
นางสาวปาลิดา สำเนาการ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-9021

นายประพันธ์ เสาะสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าข้าม

นางนงนาถ พุมมารัตน์
นายสมเพียร รัตน์ศรีจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9021 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกฤษฎา บุญถาวร โทรศัพท์: 0898786927 อีเมล์: krukrit_12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]