โรงเรียนบ้านทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายมะนาเซ สาแล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาวสุไลดา ครุฤเสนีย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวนาอีหม๊ะ หวันมีนา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวฉลวย อินทกาญจน์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นายเจษฎาภรณ์ อินทกาญจน์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายสถาพร อินทกาญจน์
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายอนันตศักดิ์ ชูเอิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางรัตติยา แก้วสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-

นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่ง

นางรัตติยา แก้วสวัสดิ์
นายอนันตศักดิ์ ชูเอิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: sulaida_c@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุไลดา ครุฤเสนีย์ โทรศัพท์: 0836556024 อีเมล์: sulaida_c@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]