โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิซัลมา นิภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7346-2241
นางสาวพรรณฤดี นวลเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7346-2241
นางอารี อดุลย์อภิมุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นางซูไลฆอ เจะอาแว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นายชัยรัตน์ อินบัว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นายนิอาซิ นิสนิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นายอัสมาดี เจะอาแซ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7346-2241
นายอดินันท์ หะยีสาและ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นางสาวไมมูเนาะ เวาะแห
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นายเอกพล ไชยแพทย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7346-2241
นายอาซัน นิสนิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7346-2241
นายอับดุลเลาะ เจะดิง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นางสาวนูรีซัน แวลาเตะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นางรอปีเสาะ บินล่าเต๊ะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7346-2241
นายมูฮำหมัดอิดรีส มะเละ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นางซากียะห์ นิมะมิง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7346-2241
นายอัซมิน เจะโซะ
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7346-2241
นางสาวฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7346-2241

นางนิซัลมา นิภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยามูเฉลิม

นางสาวไมมูเนาะ เวาะแห
นางซูไลฆอ เจะอาแว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-2241 อีเมล์: Yamoodata@gmail.co
เว็บมาสเตอร์:: ฮานันย์ นาวินพัฒนรัตน์ โทรศัพท์: 0935790683 อีเมล์: nana148329@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]