โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนยะหริ่ง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายครรชิต กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางกัลยา เสนพรหม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-1072
นางชื่นจิต บิลโอะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางวันเพ็ญ รัศมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางวราภรณ์ คงถาวร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7349-1072
นางสาวคนึงนิจ รัตนเรืองศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-1072
นางพนัสพร เจ๊ะเลาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางฟารีดา วิชฮารูลฮัด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7349-1072
นางสาวรชตวรรณ สุขวิญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-1072
นางชฎาธาร อำพันธ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-1072
นายนิอิบบราฮิม นิเดร์หะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7349-1072
นางเมตตา อารง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-1072
นางสาวเจะสาริตา เจะอาแว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-7349-1072
นางเยาวพาณี ปาณิกวิน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางสาวซุลราณี สัสดีวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7349-1072
นางสาวอาซียะ บาราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-1072
นางอามีเนาะ ดอเลาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-1072
นางสาวอัญ อินทกาญจน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7349-1072
นางสาวอาซีซะ แวยูโซะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7349-1072
นางรอสือเมาะ อภิบาลบำรุง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-1072
นางนูรีดา กูวิง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7349-1072
นางจิตรลดา ภูดินดาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7349-1072
นางซูรอยดา อัลยุฟรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-7349-1072
นางสาวสินีนาฎ แวดอเลาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นายจารึก เกศโร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-7349-1072
นางพนิดา สมคิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางฟาตีเมาะห์ โต๊ะเด็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางสาวฮานีฟะฮ์ แวดาราแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-7349-1072
นางสาวฮาสลิน เด่นชีวา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7349-1072
นางสาวรูไฮดา ยาโม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-7349-1072
นางวัสนา เจ๊ะสะตำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางสาวเจะฮาฟเซาะ เจะอาแว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางสาวฟาตีมะฮ์ เจ๊ะแต
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7349-1072
นางรอฮายา บราเฮ้ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางนูรีดา ปูเตะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-7349-1072
นายสุบิน สุขขี
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นายนพ แผ้วสะอาด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นายอูมา เปาะกู
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นายมูฮัมมัด การี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7349-1072
นางสาวอาซีซะห์ อาแว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-7349-1072
นางสาวเจ๊ะปาตีมะ อาบู
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางนูรีตา จะปะกียา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-7349-1072
นางฮามีดะห์ อาแว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-7349-1072
นางสาวซูไฮดา เจะอาแซ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางคอลีเยาะ ซือนิ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นางสาวสาตีบี ลูมะ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072
นายฮานาฟี นิเต็งหะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-7349-1072
นางสาวนูรีนา เจ๊ะบาซอ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-7349-1072

นายครรชิต กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยะหริ่ง

นางสาวอาซีซะ แวยูโซะ
นางเยาวพาณี ปาณิกวิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นูรีนา เจ๊ะบาซอ โทรศัพท์: 073-491072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]