โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกหมัก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจรุง แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073330111
นางสาวอุษา แก้วมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073330111
นางสาวดวงแข แก้วละเอียด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073330111
นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073330111
นายสมเกียรติ ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073330111
นายชัฎฌนาลัย สีแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
073330111
นางรอฮานี มาแจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073330111
นางกัญญาวีร์ เกื้อภาระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073330111
นายมูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073330111
นางสาวอัสม๊ะ หนิมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073330111
นางสาวมัทนา ยามิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073330111
นางสาวนภิศนันท์ พรหมดำเนิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073330111
นายเกษม เขียวจันทร์
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
073330111
นายสมพร แก้วมณี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073330111
นางสาววิภาวดี ยิ้มละม่อม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073330111
นายนิพันธ์ เงินสองสี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073330111

นายจรุง แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกหมัก

นางสาวดวงแข แก้วละเอียด
นายชัฎฌนาลัย สีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]