โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวาสนา ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073321074
นางฉลวย อินทรเพชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073321074
นางกอลีเยาะ หะยียุนุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073321074
นายสิริชอน หะยีเหาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073321074
นางสมจิต วิริยะบุญญาเกียรติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073321074
นางสุธารัตน์ วิเศษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073321074
นางวิจิตรา หน่อทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073321074
นางหะมีดะ บือราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073321074
นางสาวกันยา โคพิชัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073321074
นางสาวอารีนา มะแซ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073321074
นางสาวนิภาพร สาและ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073321074
นางซูรัยดา ดือราแม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
073321074
นางรัชคติ ข้อมงคลอุดม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073321074
นางสาวมาสนี ดือเร๊ะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073321074
นางสาวสิตีหาหวอ หนิมา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073321074
นายโสรัจ สาโรวาท
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
073321074
นางรุสณี หัดขะเจ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073321074

นางวาสนา ทวีกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งโพธิ์

นางกอลีเยาะ หะยียุนุ
นางวิจิตรา หน่อทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]