โรงเรียนบ้านลากอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านลากอ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899763237
นางปัทมา เสมอสา
ครู
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
ครู ชำนาญการ
0891255374
นางสาวฮะห์สนะ เจะโยะ
ครู ชำนาญการ
0892936240
นางวาริน ชูสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
0862853685
นางสาวนูรียะ สามีแล
ครู ชำนาญการ
0879697409
นางปัทมา อารีบำบัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0848594492
นายสิทธิชัย ขุนทองปาน
ครู
นายมะรอฮีมีน บาสอ
ครู ชำนาญการ
นางทัศนีย์ ดาลี
ครู ชำนาญการ
0895997175
นางฮานีซะ มีทอง
ครู ชำนาญการ
นายชูศักดิ์ ทองโรย
ครู ชำนาญการ
นายธีรศักดิ์ บาสอ
ครู ชำนาญการ
นางสาวฮาซือหน๊ะ ดือราซอลีมา
ครู ชำนาญการ
0879684216
นางกัลยาณี เศียรอินทร์
ครู ชำนาญการ
0892945245
นางพัชรี กออุดม
ครู ชำนาญการ
0810926323
นางสาวปิยวรรณ สำราญ
ครู ชำนาญการ
0848563660
นายชาคริต เจะอีซอ
ครู ชำนาญการ
นายสมชาย สาฆอ
ครู ชำนาญการ
นางฮามีด๊ะ การะมีแน
ครู ชำนาญการ
0810991247
นางนิภา จันทบดี
ครู
0828216379
นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
0828342641
นางบาดารียะ สะแต
ครู
นางมารีเยาะ บาสอ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางภาพร อกนิษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
0819637800
นางสาวสตีอาอีเสาะห์ แวนาฮะ
ครู (อัตราจ้าง)
0849674644
นางสาวรอซีแกน แวนะไล
ครูผู้ช่วย
0807131631
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
ครูผู้ช่วย
0811898914
นางสาวรุสตา ปาแนแจกะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0860150403
นางสาวฮามีด๊ะ เจะมะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899776800
นางสาวนัฎฐินันท์ รักษ์แก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0810940847
นายมะซอบรี อุเซ็งบาราแฮ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818965485
นายสุกรี ดอเลาะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0899772973
นางสาวฮารีนา ลือแบลูวง
ครู (อัตราจ้าง)
0810920410
นางสาวอาอีเซาะ ปูเตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0872952291
นางสาวอันซานี ลาเตะ
ครู (อัตราจ้าง)
0852495357
นางสาวอามีเนาะ ทากือแน
ครู (อัตราจ้าง)
0862869423
นางสาวมารีนี บีแตบูแล
ครู (อัตราจ้าง)
0892998082
นางสาวอาสียะห์ สำสี
ครู (อัตราจ้าง)
0872891781
นางสาววารุณี ลาเตะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848900927

นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลากอ

นางฮานีซะ มีทอง
นางพัชรี กออุดม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00013
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-291339 อีเมล์: lakor_center@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: nureeyah sameelae โทรศัพท์: 0879697409 อีเมล์: nuree50@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ