โรงเรียนบ้านลากอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านลากอ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางมารีเยาะ บาสอ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางสาวฮามีด๊ะ เจะมะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073-291339
นางสาวนัฎฐินันท์ รักษ์แก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073-291339
นายมะซอบรี อุเซ็งบาราแฮ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073-291339
นายสุกรี ดอเลาะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาววารุณี ลาเตะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073-291339
นางสาวซ้อลลัย อาหวัง
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
073-291339
นางสาวมารียา โตะลากอ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาวรุสนานี กานุงมิง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาวสตีอาอีเสาะห์ แวนาฮะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาวฮารีนา ลือแบลูวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาวอามีเนาะ ทากือแน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางสาวมารีนี บีแตบูแล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นายอาหามะ สอละซอ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นายมูฮัมหมัดฮัมดี ทากือแน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073-291339
นางซารีณี อับดุลเลาะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นายชัยพฤกษ์ พรหมศรี
ช่างไฟฟ้า
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางปัทมา เสมอสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางปัทมา อารีบำบัด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางสาวฮาซือหน๊ะ ดือราซอลีมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073-291339
นางสาวแสงดาว หะสาเมาะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073-291339
นางสาวฮะห์สนะ เจะโยะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางสาวนูรียะ สามีแล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073-291339
นายสิทธิชัย ขุนทองปาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073-291339
นายมะรอฮีมีน บาสอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073-291339
นางทัศนีย์ ดาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073-291339
นางฮานีซะ มีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073-291339
นางกัลยาณี เศียรอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073-291339
นางสาวปิยวรรณ สำราญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นายชาคริต เจะอีซอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
073-291339
นายสมชาย สาฆอ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073-291339
นางฮามีด๊ะ การะมีแน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073-291339
นางนิภา จันทบดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073-291339
นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073-291339
นางบาดารียะ สะแต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073-291339
นางสุไฮลา แวจิ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073-291339
นางสาวรอซีแกน แวนะไล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073-291339
นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073-291339
นางสาวอาอีเสาะ ดือราแม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073-291339

นายกฤษดา โรจนภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลากอ

นางสาวอุไบด๊ะ เหตุหาก
นางสาวปิยวรรณ สำราญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลากอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-291339 อีเมล์: lakor_center@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: nureeyah sameelae โทรศัพท์: 0879697409 อีเมล์: nuree50@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]