โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
073216354
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
073216354
นางซาวียะ แตมาสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
073216354
นางสาวพิริยา จารุภักดีกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073216354
นายมูฮำมัดสุกรี แวอุมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073216354
นางรอสนี การี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073216354
นางสาวนูรีฮัน ลายี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073216354
นางสาวสุธิดา สะแลแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073216354
นางสาวพาอีซ๊ะ แวกาจิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073216354
นางสาวแยนะ สีเดะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073216354
นางมารศรี แวหะยี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073216354
นายอารอฟัต เจะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073216354
นายอดิย์ บาสอลอ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
073216354

นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยะต๊ะ

นายมูฮำมัดสุกรี แวอุมา
นางรอสนี การี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

81
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073216354 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รอสนี การี โทรศัพท์: 0872871456 อีเมล์: khrurose@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]