โรงเรียนบ้านยะต๊ะ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
073216354
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
ครู
073216354
นางซาวียะ แตมาสา
ครู ชำนาญการ
073216354
นางสาวพิริยา จารุภักดีกุล
ครูผู้ช่วย
073216354
นางรอสนี การี
ครู ชำนาญการ
073216354
นางสาวสุธิดา สะแลแม
ครู ชำนาญการ
073216354
นายเด๊ะแม เจ๊ะอาแว
ครู ชำนาญการ
073216354
นายอดิย์ บาสอลอ
ครูธุรการ
073216354
นางสาวแยนะ สีเดะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354
นางมารศรี แวหะยี
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354
นายอารอฟัต เจะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354

นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยะต๊ะ

นางรอสนี การี
นางซาวียะ แตมาสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยะต๊ะ โทรศัพท์: 073216354 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รอสนี การี โทรศัพท์: 0872871456 อีเมล์: khrurose@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ