โรงเรียนบ้านยะต๊ะ


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
073216354
นางสาวรอสนี การีอูมา
ครู
073216354
นางสาวสุธิดา สะแลแม
ครู
073216354
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
ครู
073216354
นางซาวียะ แตมาสา
ครูผู้ช่วย
073216354
นายเด๊ะแม เจ๊ะอาแว
ครู
073216354
นางสาวแยนะ สีเดะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354
นางมารศรี แวหะยี
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354
นางสาวสุไรนี ละมะโต
ครู (อัตราจ้าง)
073216354
นายอดิ บาสอลอ
ครูธุรการ
073216354
นายอารอฟัต เจะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073216354

นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยะต๊ะ

นางสาวสุธิดา สะแลแม
นางสาวรอสนี การีอูมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

44
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยะต๊ะ โทรศัพท์: 073216354 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รอสนี การีอูมา โทรศัพท์: 0872871456 อีเมล์: khrurose@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ