โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางสาวรอสนี การีอูมา
ครู
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
ครู
นางซาวียะ แตมาสา
ครูผู้ช่วย
นายเด๊ะแม เจ๊ะอาแว
ครู
นางสาวแยนะ สีเดะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางมารศรี แวหะยี
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวสุไรนี ละมะโต
ครู (อัตราจ้าง)
นายอดิ บาสอลอ
ครูธุรการ
นายอารอฟัต เจะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)

นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยะต๊ะ

นางสาวรอฮานี ลาเตะ
นางสาวรอสนี การีอูมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: 073216354 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รอสนี การีอูมา โทรศัพท์: 0872871456 อีเมล์: khrurose@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ