โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยะต๊ะ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางสาวแยนะ สีเดะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางมารศรี แวหะยี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นายอารอฟัต เจะหะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
นางสาวรอฮานี ลาเตะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นางซาวียะ แตมาสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
นายมูฮำมัดสุกรี แวอุมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางรอสนี การี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุธิดา สะแลแม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
นางสาวพิริยา จารุภักดีกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนูรีฮัน ลายี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวพาอีซ๊ะ แวกาจิ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายอดิย์ บาสอลอ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -

นายลุกมัน สามะเหง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยะต๊ะ

นางซาวียะ แตมาสา
นางรอสนี การี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

887
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รอสนี การี โทรศัพท์: 0872871456 อีเมล์: khrurose@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]