โรงเรียนบ้านตาบา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตาบา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสราวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นางสาวปาอีซ๊ะ สะมะยา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางพรรณทิพย์ เพ็ญจันทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073642339
นางยามีล๊ะ เกษตรกาลาม์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นางสุรางค์ จีนขุ้ย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073642339
นางแวรอฮานา มะสาอิ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางทัศนีย์ ตาหมาด
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นายตอปา อาแวแม
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073642339
นายมูหามัดฟัยโซร์ สือนิ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นางสาวฟาดีล๊ะ อูมูดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073642339
นางสาวนิอาตีก๊ะ กูโน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นายอดินันท์ ยา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นายนิซากูวัน บินนิเยะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นายมาหามะซูปียา ดาโอ๊ะ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นายหมัดซามัน อาแซ
ยาม
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339
นางสุจิต สูจิวัฒนารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073642339
นายวิโรจน์ เดิมแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
073642339
นางนิฆอดีเย๊าะ สาแล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073642339
นายอนุสรณ์ แสงสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางกัญญานี คงประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นางอุษณีย์ ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
073642339
นายมะรอนิง มัยเซ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073642339
นางทัศมน แดงปง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073642339
นางเพียงพิศ เจ๊ะเง๊าะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073642339
นายอภิชาติ เพชรแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
073642339
นางสาวอมรา ดับพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นางขนิษฐา เก็บบุญเกิด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นางโชติรส ทวิชศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นายสุทิน สกุลหลง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073642339
นางนิรันดร์ เทียนแขวะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นายประสิทธิ์ บือราเฮง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073642339
นายอับดุลวาเฮด อูเซ็ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
073642339
นางเพ็ญศรี วิจิตรโสภา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
073642339
นางสงวน บุญหนิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางกฤษณา บุญรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073642339
นางรจณา นิ่มเชื้อ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
073642339
นางปาณิสรา ซุ่นบก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073642339
นางชลาลัย เอ็มเล่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073642339
นายทนต์ รามแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073642339
นางระเบียบ อินทร์รักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางไซณี บินอาลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
073642339
นางสมพร หมานนุ้ย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
073642339
นายสุกหลี บิลหมัด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
073642339
นางฟารีนา อุเซ็ง
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางสาวฮาลีเย๊าะ ดอเล๊าะ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นายตัรมีซี หะยีมะ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางสาวซารีปะ หะมะ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นายมูหามะ แวนาซา
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางนาสีเราะห์ กาเจ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางสาวลีซาวาตี แมเราะ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นายรัสดี มะแอ
วิทยากร
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
073642339
นางศรีสุดา เสาร์เพชร
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
073642339

นายสราวุธ ยอดรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาบา

นางปาณิสรา ซุ่นบก
นางโชติรส ทวิชศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาบา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โทรศัพท์: 073642339 อีเมล์: tabaschool99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทนต์ รามแก้ว โทรศัพท์: 0831700732 อีเมล์: ton_112523@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]