ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
073544525
นางวรรณนีย์ วงษ์จินดา
ครู ชำนาญการ
073544525
นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางณัฐกานต์ เอียดสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางสาวสาปีนะห์ มะฆา
ครูผู้ช่วย
073544525
นางปริยา จี้เกษม
ครู ชำนาญการ
073544525
นางวิไลวัลย์ ซาอุ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางฮาซือนะ สะมะแอ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางนูรีซัน โดมูซอ
ครู ชำนาญการ
073544525
นางสุบัยดะห์ คงหนูแก้ว
ครู ชำนาญการ
073544525
นางสาวนูรีซา สาแม
ครู
073544525
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา
ครู
073544525
นางสาวแวซง แวยูโซ๊ะ
ครู
073544525
นางสาวนุรมา โตะเด็ง
ครูผู้ช่วย
073544525
นายอับดุลรอยะ สาและ
วิทยากร
073544525
นายมูฮัมมัดรอยาลี ปาเน๊าะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นายณรงค์ยศ แก้วศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นายมะตอเฮ เจ๊ะโด
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นายมูฮำหมัดซอฟรี ดาโอะ
วิทยากร
073544525
นายนัสรี เฮงดาดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นางเสาวภา สุปัตติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นางจุฑารัตน์ จอมคำสิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นายเจ๊ะนาซือมิง สาและ
นักการภารโรง
073544525
นางฮาซียะ สาและ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525
นายซับรี ขอญวนกลาง
วิทยากร
073544525
นายมะดารี เจ๊ะเลาะ
วิทยากร
073544525
นางสาวอารยา แวมะ
ครู (อัตราจ้าง)
073544525
นางสาววันอารียา แวสะมะแอ
ครู (อัตราจ้าง)
073544525
นางสาวนูริซมา หะยีอารุณ
ครู
073544525
นางสาวซูไมณ๊ แวสะมะแอ
วิทยากร
073544525
นายจีรศักดิ์ เทพสุวรรณ
ครู (พนักงานงานราชการ)
073544525

นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคก

นางปริยา จี้เกษม
นางสาวแวซง แวยูโซ๊ะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคก โทรศัพท์: 073544525 อีเมล์: maneah@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณดี ชูช่วย โทรศัพท์: 0822686392 อีเมล์: WONDEE.C@GMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ