ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางปริยา จี้เกษม
ครู ชำนาญการ
นางวิไลวัลย์ ซาอุ
ครู ชำนาญการ
0848552126
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
ครู ชำนาญการ
นางฮาซือนะ สะมะแอ
ครู ชำนาญการ
0848573008
นางกิ่งกาญจน์ คงจุน
ครู
นางวรรณนีย์ บุญน้อย
ครู
นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ
ครู
นางนูรีซัน โดมูซอ
ครู ชำนาญการ
0807117395
นางณัฐกานต์ เอียดสุวรรณ
ครู
นางวรรณดี ชูช่วย
ครู
นางจินตนา จันทร์แก้ว
ครู
นางสุบัยดะห์ เจ๊ะโซ๊ะ
ครู
นางสาวนูรีซา สาแม
ครู
0872937850
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา
ครู
0894906749
นางสาวแวซง แวยูโซ๊ะ
ครู
นางสาวนุรมา โตะเด็ง
ครูผู้ช่วย
0828343299
นายอับดุลรอยะ สาและ
วิทยากร
0815404390
นายมูฮัมมัดรอยาลี ปาเน๊าะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0856544546
นายณรงค์ยศ แก้วศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0807099073
นายมะตอเฮ เจ๊ะโด
ครู (พนักงานงานราชการ)
0898784110
นายมูฮำหมัดซอฟรี ดาโอะ
วิทยากร
0877969499
นายนัสรี เฮงดาดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818968732
นางเสาวภา สุปัตติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872960120
นางจุฑารัตน์ จอมคำสิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0860586835
นายเจ๊ะนาซือมิง สาและ
นักการภารโรง
0810993308
นางฮาซียะ สาและ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848546933
นายซับรี ขอญวนกลาง
วิทยากร
0849634644
นายมะดารี เจ๊ะเลาะ
วิทยากร
0807063470
นางสาวอารยา แวมะ
ครู (อัตราจ้าง)
0849644155
นางสาววันอารียา แวสะมะแอ
ครู (อัตราจ้าง)
0802762111

นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคก

นางกิ่งกาญจน์ คงจุน
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โทรศัพท์: 073544525 อีเมล์: maneah@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณดี ชูช่วย โทรศัพท์: 0822686392 อีเมล์: WONDEE.C@GMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ