ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

073544525
นางวรรณนีย์ วงษ์จินดา
ครู ชำนาญการ
0847223465
073544525
นางนูรุลฮูดา ดือราโอะ
ครู ชำนาญการ

073544525
นางณัฐกานต์ เอียดสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

073544525
นางวรรณดี ชูช่วย
ครู ชำนาญการ

073544525
นางสาวสาปีนะห์ มะฆา
ครูผู้ช่วย

073544525
นางปริยา จี้เกษม
ครู ชำนาญการ

073544525
นางวิไลวัลย์ ซาอุ
ครู ชำนาญการ
0848552126
073544525
นางซากีเราะ อาแวกือจิ
ครู ชำนาญการ

073544525
นางฮาซือนะ สะมะแอ
ครู ชำนาญการ
0848573008
073544525
นางนูรีซัน โดมูซอ
ครู ชำนาญการ
0807117395
073544525
นางจินตนา จันทร์แก้ว
ครู ชำนาญการ

073544525
นางสุบัยดะห์ คงหนูแก้ว
ครู ชำนาญการ

073544525
นางสาวนูรีซา สาแม
ครู
0872937850
073544525
นางสาวนูรียะตี จะปะกิยา
ครู
0894906749
073544525
นางสาวแวซง แวยูโซ๊ะ
ครู

073544525
นางสาวนุรมา โตะเด็ง
ครูผู้ช่วย
0828343299
073544525
นายอับดุลรอยะ สาและ
วิทยากร
0815404390
073544525
นายมูฮัมมัดรอยาลี ปาเน๊าะ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0856544546
073544525
นายณรงค์ยศ แก้วศรี
ครู (พนักงานงานราชการ)
0807099073
073544525
นายมะตอเฮ เจ๊ะโด
ครู (พนักงานงานราชการ)
0898784110
073544525
นายมูฮำหมัดซอฟรี ดาโอะ
วิทยากร
0877969499
073544525
นายนัสรี เฮงดาดา
ครู (พนักงานงานราชการ)
0818968732
073544525
นางเสาวภา สุปัตติ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0872960120
073544525
นางจุฑารัตน์ จอมคำสิงห์
ครู (พนักงานงานราชการ)
0860586835
073544525
นายเจ๊ะนาซือมิง สาและ
นักการภารโรง
0810993308
073544525
นางฮาซียะ สาและ
ครู (พนักงานงานราชการ)
0848546933
073544525
นายซับรี ขอญวนกลาง
วิทยากร
0849634644
073544525
นายมะดารี เจ๊ะเลาะ
วิทยากร
0807063470
073544525
นางสาวอารยา แวมะ
ครู (อัตราจ้าง)
0849644155
073544525
นางสาววันอารียา แวสะมะแอ
ครู (อัตราจ้าง)
0802762111
073544525
นางสาวนูริซมา หะยีอารุณ
ครู

073544525
นางสาวซูไมณ๊ แวสะมะแอ
วิทยากร

073544525

นายแวอารง แวสะมะแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคก

นางซากีเราะ อาแวกือจิ
นางวรรณดี ชูช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โทรศัพท์: 073544525 อีเมล์: maneah@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณดี ชูช่วย โทรศัพท์: 0822686392 อีเมล์: WONDEE.C@GMAIL.COM
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ