• E-Service
 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาง เครือ    ลานอิ่น
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพป.เพชรบุรี เขต 1
  โรงเรียน : บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
  กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุกัญญา ดีประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราณี สุกสว่าง

 • นายมะคอลา แวฮูลู

 • แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,565
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: namkladnuea@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยวนตา ตะโนย โทรศัพท์: 0958860624 อีเมล์: gyttn9634@gmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]