โรงเรียนควนขนุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
 


 • ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน

 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นางสาว อารีย์    สุขนวล
  ตำหน่ง : ครู
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
  โรงเรียน : ควนขนุน  


     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  

   

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวภิรัญญา อินถิติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสนอง หมาดเหล่

 • นางวันดี ยอดราช

 • เว็บไซต์กลุ่มสาระ
 • ศิลปะ
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  การงานอาชีพ
  สังคมศึกษา ฯ
  วิทยาศาสตร์ ฯ
  ภาษาต่างประเทศ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  สุขศึกษาและพลศึกษา

 • เว็บไซต์กลุ่มงาน
 • งานบริหารทั่วไป
  งานบริการบุคคล
  งานบริการวิชาการ
  งารบริหารงบประมาณ
  งานบริหารกิจการนักเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,558
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนควนขนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-681773 อีเมล์: chokchai@kkn.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: chokchai malamai โทรศัพท์: 0873922338 อีเมล์: malamaitiger30@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]