• ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียน  •    ข้อมูลพื้นฐาน

    ชื่อ-สกุล : นาง จีระกุล    ศักดิ์ดาวรรณ
    ตำหน่ง : ครู
    ประเภท : ข้าราชการครู
    วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
    สังกัด : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
    โรงเรียน : ตลาดหนองหวาย  


       ข้อมูลการสอน

    ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
    กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  

     

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางรัชนี ประสมกิจ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางวาสนา ไชยทองคง

  • นางสาวกาญจนา คงแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตลาดหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โทรศัพท์: 077381251 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์ โทรศัพท์: 0837427413 อีเมล์: sunjie-za@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]